Βρέθηκαν 17 εγγραφές. Εγγραφές 11-17.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Polish
Ancient Greek Literature
Eurypides. Rezos: tragedya Eurypidesa napisana w młodzieńczym wieku. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1881. 50p.
Original title: Ρήσος
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Alcestys: dramat przedstawiony w r. 438 przed Chr.. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 60p.
Original title: Άλκηστις
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Andromache: tragedya Eurypidesa napisana w czasie 1-szej połowy wojny peloponeskiej. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 58p.
Original title: Ανδρομάχη
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Hekabe: tragedya Eurypidesa, napisana po r. 425 przed Chr.. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 62p.
Original title: Εκάβη
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Medea: tragedya Eurypidesa przedstawiona roku 431 przed Chr.. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 64p.
Original title: Μήδεια
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Fenicyanki: tragedya Eurypidesa napisana po roku 408 przed Chr.. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 83p.
Original title: Φοίνισσες
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eurypides. Bachantki czyli Pentej: tragedya przedstawiona po śmierci Eurypidesa. [tr.by]: Zygmunt Węclewski. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1880. 68p.
Original title: Βάκχαι
Language: Polish
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
« Προηγούμενη   1 2