Βρέθηκαν 1 εγγραφές. Εγγραφές 1-1.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Hungarian
Ancient Greek Literature
Euripidész. Euripidész összes drámái. [tr.by]: Gàbor Devecseri, István Károly Horváth, István Jánosy, Csilla Kárpáty, Grácia Kerényi & Imre Trencsényi-Waldapfel · Epilogue Zsigmond Ritoók. Budapest: Európa, 1984. 1089p.
ISBN: 963-07-2992-X
Original title: (Selected works)
Language: Hungarian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available