509 records were found. Showing records 1-10.
Results per page:
Albanian
Ancient Greek Literature
Aischylos. Keoforet. [tr.by]: Julian Bendo. Tiranë: Redona, 2010. 90p.
Original title: Χοηφόροι
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Prometeu i lidhur. [tr.by]: Sotir Papahristo. Tiranë: Almera, 2007. 80p.
Original title: Προμηθεύς Δεσμώτης
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Orestia: trilogji. [tr.by]: Ismail Kadare. Tiranë: Onufri, 2006. 215p.
ISBN: 99943-32-88-0
Original title: Ορέστεια
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Prometeu i lidhur. [tr.by]: Sotir Papahristo. Tiranë: Logoreci, 2005. 86p.
ISBN: 99943-780-9-0
Original title: Προμηθεύς Δεσμώτης
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Vepra. [tr.by]: Ismail Kadare. Tiranë: Onufri, 2005.
ISBN: 99927-53-58-7
Original title: (Selected works)
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Prometeu i lidhur. [tr.by]: Çezar Kurti. New York: Kurti, 2004. 74p.
Original title: Προμηθεύς Δεσμώτης
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Prometeu i lidhur: (Pjesë të zgjedhura për lektyrë shkollore). [tr.by]: Engjëll Sedaj. Prishtinë: Libri Shkollor, 2003. 103p.
Original title: Προμηθεύς Δεσμώτης
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Prometheu i lidhur: letërsi mësimore për klasën I të shkollave të mesme. [tr.by]: Sotir Papahristo. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 2000. 91p.
Original title: Προμηθεύς Δεσμώτης
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Tragjedi: persët, prometheu i lidhur, orestia, agamenoni, koeforët, eumenidët. [tr.by]: Sotir Papahristo. Prishtinë: Rilindja, 1982. 354p.
Original title: (Selected works)
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Eskili. Persët. [tr.by]: Sotir Papahristo. Prishtinë: Rilindja, 1969. 69p.
Original title: Πέρσαι
Language: Albanian
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Next »