6 records were found. Showing records 1-6.
Results per page:
Chinese
Ancient Greek Literature
古希腊悲剧喜剧全集. [tr.by]: Zhang Zhu Ming & Wang Huan Sheng. Nanjing: Yilin Press, 2007.
ISBN: 978-7-5447-0010-8
Original title: (No original title)
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Aristoteles. Wu li xue. [tr.by]: Zhang Zhu Ming. Beijing: The Commercial Press, 2009. 290p.
ISBN: 978-7-100-05973-2
Original title: Φυσικά
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Euripides - Aristophanes. Gu xi la bei ju xi ju ji. [tr.by]: Zhang Zhu Ming & Wang Huan Sheng. Nanjing: Yilin Press, 2011. 1013p.
ISBN: 978-7-5447-1170-8
Original title: (Selected works)
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Hesiodos. 工作与时日. 神谱. [tr.by]: Zhang Zhu Ming & Jiang Ping. Beijing: The Commercial Press, 2009. 74p.
ISBN: 978-7-100-06076-9
Original title: Έργα και ημέρες. Θεογονία
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Platon. 理想国. [tr.by]: Zhang Zhu Ming. Nanjing: Yilin Press, 2009. 400p.
ISBN: 978-7-5447-0934-7
Original title: Πολιτεία
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available
Platon. Li xiang guo. [tr.by]: Guo Bin He & Zhang Zhu Ming. Beijing: The Commercial Press, 2009. 458p.
ISBN: 978-7-100-06459-0
Original title: Πολιτεία
Language: Chinese
Subject: Ancient Greek Literature
Bibliographic entry only - book not available