Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών
Φιλήντας Μένος
Τόπος Γέννησης:Μικρά Ασία - Αρτάκη Κυζίκου
Έτος Γέννησης:1870
Έτος Θανάτου:1934
Λογοτεχνικές Κατηγορίες:Πεζογραφία
Ποίηση
Δοκίμιο
Μετάφραση
Μελέτη

Βιογραφικό Σημείωμα

ΜΕΝΟΣ ΦΙΛΗΝΤΑΣ (1870-1934)


Ο Μένος Φιλήντας γεννήθηκε στην Αρτάκη Κυζίκου. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν τότε τουρκοκρατούμενη και εργάστηκε ως δάσκαλος σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας. Από νωρίς εντάχτηκε στο δημοτικιστικό Αγώνα και το 1901 βραβεύτηκε σε γλωσσικό διαγωνισμό της εφημερίδας Άστυ, προκηρυγμένο από τον Ψυχάρη, με το έργο του Γραμματική της ρωμαίικης γλώσσας, το οποίο τυπώθηκε αργότερα σε δύο τόμους. Διώχτηκε και φυλακίστηκε για τη δράση του. Από το 1913 και ως το τέλος της ζωής του έζησε στην Αθήνα. Συνεργάστηκε με τα περισσότερα αθηναϊκά περιοδικά, καθώς επίσης με έντυπα της Κωνσταντινούπολης, δημοσίευσε και εξέδωσε γλωσσολογικές μελέτες, πεζογραφήματα και την ποιητική συλλογή Οχτάβες. Συνεργάστηκε επίσης στη συγγραφή της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας των εκδόσεων Πυρσός. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Μένου Φιλήντα βλ. Μερακλής Μ.Γ., «Μένος Φιλήντας», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.452. Αθήνα, Σοκόλης, 1977, Χειλά-Μαρκοπούλου Δ., «Φιλήντας Μένος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό9β. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988, χ.σ., «Φιλήντας Μένος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια23. Αθήνα, Πυρσός, 1933 και χ.σ., «Φιλήντας Μένος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία• Βάρναλης Κώστας, «Μένος Φιλήντας», Νέα Εστία100, ετ.Ν΄, Χριστούγεννα 1976, αρ.1187, σ.206-208 (Ζωντανοί άνθρωποι).
• Βογιατζόγλου Β.Η., Νέα Ιωνία· 60 χρόνια παρουσίες στα γράμματα, σ.79-86. Νέα Ιωνία, έκδοση της Ιωνικής Ένωσης, 1979.
• Γκόλφης Ρήγας, «Μένος Φιλήντας», Νέα Εστία16, ετ.Η΄, 15/8/1934, αρ.184, σ.754-755.
• Γκόλφης Ρήγας, «Μένος Φιλήντας», Νέα Εστία100, ετ.Ν΄, Χριστούγεννα 1976, αρ.1187, σ.208-210.
• Μερακλής Μ.Γ., «Μένος Φιλήντας», Η ελληνική ποίηση· Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά - Μεταπαλαμικοί· Ανθολογία – Γραμματολογία, σ.452. Αθήνα, Σοκόλης, 1977.
• Μηλιώρης Νίκος Ε., Μένος Φιλήντας· Ο γλωσσολόγος – Ο λογοτέχνης – Ο άνθρωπος. Αθήνα, Ιωλκός, 1972.
• Σαπουντζάκης Χαρ.Δ., Αλ. Δελμούζος – Μ.Φιλήντας· Οι δάσκαλοι της ιδέας. Νέα Ιωνία, 1980.
• Χάρης Πέτρος, «Ο γλωσσολόγος και ο μαχητής», Νέα Εστία100, ετ.Ν΄, Χριστούγεννα 1976, αρ.1187, σ.210-211
• Χειλά-Μαρκοπούλου Δ., «Φιλήντας Μένος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό9β. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988.
• χ.σ., «Φιλήντας Μένος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια23. Αθήνα, Πυρσός, 1933.
• χ.σ., «Φιλήντας Μένος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.

Εργογραφία


(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)

Ι.Ποίηση
• Οχτάβες. Αθήνα, Άγκυρα, 1921.
ΙΙ.Πεζογραφία
• Ταορμίνα. Αθήνα, Άγκυρα, 1923.
• Ανατολίτικες ιστορίες. Αθήνα, Φλάμμα, 1931.
• Στα βουνά της Χαλκιδικής. Αθήνα, 1916.
• Τούρκοι και Βούλγαροι. Αθήνα, 1917 (στη σειρά Παγκόσμια Βιβλιοθήκη, τόμος Γ’).
• Παιδιού έρωτες· Και άλλα τέτοια. Αθήνα, Βασιλείου, 1922.
ΙΙΙ.Μεταφράσεις – Επιμέλειες εκδόσεων
• Από τους θρύλους των αιώνων. Αθήνα, τυπ.Εστία, 1901.
• Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα· Μεταφράσματα. Πόλη, 1913.
ΙV.Μελέτες – Δοκίμια
• Γραμματική της ρωμαίικης γλώσσας. Αθήνα, 1902.
• Γραμματική της ρωμαίικης γλώσσας, τόμος πρώτος. Αθήνα, τυπ. Η Νομική, 1907.
• Γραμματική της ρωμαίικης γλώσσας, τόμος δέφτερος. Αθήνα, τυπ.Η Νομική, 1910.
• Ορθογραφία. Αθήνα, 1924.
• Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική, τόμος Α΄, τεύχος 1ο-4ο. Αθήνα, Ράλλης, 1924.
• Η σωστή γραφή. Αθήνα, 1926.
• Γλωσσογνωσία και γλωσσογνωσία ελληνική, τόμος Β΄. Αθήνα, 1926.
• Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική, τόμος Γ΄. Αθήνα, Βιβλιοπωλείον Γεωργ.Νασιώτη, 1927.
• Γλωσσικά – Ετυμολογίες σε θρακικές λέξεις. Αθήνα, 1933.
• Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική, τόμος Δ΄. Αθήνα, 1934.

Επιπλέον Πληροφορίες

Αρχείο του λογοτέχνη υπάρχει στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)


Νέα αναζήτηση