ITHACA Online
Maria Maria Kouyioumtzi
 Wild Velvet, Issue No 49

Maria Kouyioumtzi was born in Thessaloniki in 1945. She has published short stories in I lexi, Entefktirio, Parodos, Pandora, Paremvasi and Eneken, and poems in Entefktirio and Parodos.