Βρέθηκαν 5 εγγραφές. Εγγραφές 1-5.
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Polish
Literature
Goudelis, Y. - Antoniou, T. - Kofinis, Y. ... [et al.]. Klepsydra. [tr.by]: Nikos Chadzinikolau · Editor Nikos Chatzinikolaou · Illustration Jósef Petruk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1982. 111p.
ISBN: 83-210-0355-9
Original title: (No original title)
Language: Polish
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
Goudelis, Yannis - Delfis, Fivos - Geranis, Stelios ... [et al.]. Exodus. [tr.by]: Nikos Chadzinikolau · Editor Nikos Chatzinikolaou · Illustration Jósef Petruk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976. 134p.
Original title: (No original title)
Language: Polish
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
Kofinis, Y. - Depounti, G. S. - Tsouras, A. S. ... [et al.]. Amulet: poezje. [tr.by]: Nikos Chadzinikolau · Editor Nikos Chatzinikolaou · Illustration Jósef Petruk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980. 128p.
ISBN: 83-210-0211-0
Original title: (No original title)
Language: Polish
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
Kofinis, Y. - Christopoulos, Th. - Kitsikopoulos, Th. ... [et al.]. Rodowód: poezje. [tr.by]: Nikos Chadzinikolau · Editor Nikos Chatzinikolaou · Illustration Jósef Petruk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1979. 128p.
ISBN: 83-210-0034-7
Original title: (No original title)
Language: Polish
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available
Palamas, Kostis - Drosinis, Giorgos - Kavafis, Konstantinos ... [et al.]. Nowe przestrzenie Ikara: antologia poezji greckiej XX wieku. [tr.by]: Nikos Chadzinikolau · Editor Nikos Chatzinikolaou · Illustration Jósef Petruk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1985. 378p.
ISBN: 83-210-0531-4
Original title: (No original title)
Language: Polish
Subject: Literature - Anthology
Bibliographic entry only - book not available