Βιβλιοθήκη Μεταφρασμένων Ελληνικών Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη Μεταφρασμένων Ελληνικών Βιβλίων περιλαμβάνει 2.000 τόμους σε διάφορες γλώσσες. Το σύνολο των αντιτύπων της βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση του κοινού για επιτόπια μελέτη.

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) διαθέτει επίσης το Αρχείο Μεταφρασμένων Ελληνικών Βιβλίων: έχουν καταχωρηθεί περισσότερες από 19.000 εγγραφές με πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία ενώ, βεβαίως, η ενημέρωση και ο εμπλουτισμός του με νέες μεταφράσεις συνεχίζεται σε καθημερινή βάση.

Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου αρχείου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όσους ερευνούν και μελετούν την ελληνική εκδοτική παραγωγή στο εξωτερικό.