Μελέτες και έρευνες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

 

Οι στατιστικές και οικονομικές μετρήσεις αποτελούν στην εποχή μας τον ακρογωνιαίο λίθο μιας πολιτιστικής πολιτικής που παρακολουθεί τη συμπεριφορά του κοινού και την αγορά, και αρθρώνεται με βάση πραγματικά δεδομένα.


Αξιοποιώντας τη διαπίστωση αυτή, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου(ΕΚΕΒΙ) προχώρησε στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Βιβλίου δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του. Πρόκειται για μια υπηρεσία έρευνας και τεκμηρίωσης η οποία παρακολουθεί και καταγράφει τα στατιστικά και οικονομικά δεδομένα που αφορούν το βιβλίο και την πρόσληψή του από το ευρύτερο κοινό.

Στόχος του Παρατηρητηρίου Βιβλίου είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου, μόνιμου και διαρκώς εξελισσόμενου συστήματος πληροφοριών, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός φάσματος δεικτών, ερευνών, μελετών και αρχείων.

 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: