Αρχείο Εκδοτών
Εκδόσεις Δωδώνη
Όνομα Εκδοτικού Οίκου :Εκδόσεις Δωδώνη
Επωνυμία:Δωδώνη Ε.Π.Ε
Ονοματεπώνυμο Εκδότη:Λάζου Μαργαρίτα
Θεματικές Κατηγορίες Βιβλίων:Φιλοσοφία
Θρησκεία
Κοινωνικές Επιστήμες
Γλώσσα
Καλές Τέχνες
Λογοτεχνία
Γεωγραφία-Ιστορία
Αναλυτική Περιγραφή Θεματικών Κατηγοριών Βιβλίων:Φιλοσοφία, Λογική, Ηθική, Μεταφυσική, Ψυχολογία, Μυθολογία, Παιδαγωγική, Λαογραφία, Γλωσσολογία, Ελληνική Γλώσσα, Αισθητική, Αρχιτεκτονική, Εκκλησίες-Μοναστήρια, Μουσική, Παγκόσμια-Νεοελληνική Λογοτεχνία (Ποίηση-Θέατρο-Πεζογραφία-Δοκίμια), Ελληνική Ιστορί
Διεύθυνση:Ανδρέου Μεταξά 28, 10681, Αθήνα, Αττικής
Τηλέφωνο:210 3825485
Fax:210 3841171
Διεύθυνση e-mail:dodonibooks@otenet.gr

Υποκαταστήματα

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5, ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
10564
ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
210 3311719
210 3637067

ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ 27
45332
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26510 35026-38011-37585
26510 38011

Νέα αναζήτηση