«Το ελληνικ
ό βιβλίο παντού: Προβολή στο εξωτερικό»

Βασικό στοιχείο στην πολιτική που επιδιώκει το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) για το ελληνικό βιβλίο είναι η προώθησή του στο εξωτερικό με μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων. Μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση του εκδοτικού κλάδου (συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές κι άλλοι επαγγελματίες) επιδιώκεται η πληρέστερη εκπροσώπηση του ελληνικού βιβλίου στις ξένες αγορές.