Εκθέσεις βιβλίου 2012

Συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου στις εκθέσεις στην Ελλάδα

 

 
Το ΕΚΕΒΙ στηρίζει κάθε χρόνο τις κλαδικές εκθέσεις βιβλίου σε όλη την Ελλάδα που διοργανώνουν οι ενώσεις εκδοτών και άλλοι φορείς, όπως:
 
Μάιος 35η Γιορτή Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, 4-20 Μαΐου 2012
Διοργάνωση: Σύλλογος Εκδοτών Βιβλíoυ Αθηνών (ΣΕΒΑ)
Ιούνιος

20η Γιορτή Βιβλίου Βόλου, 22 Ιουνίου - 9 Ιουλίου 2012
Διοργάνωση: Σύλλογος Βιβλιοπωλών-Χαρτοπωλών Νομού Μαγνησίας

Ιούνιος 26η Έκθεση Βιβλίου στον Πειραιά (Πασαλιμάνι), 8 - 24 Ιουνίου 2012
Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Πειραιά (ΣΕΒΠ)
Σεπτέμβριος

41ο Φεστιβάλ Βιβλίου (Ζάππειο), 7 - 23 Σεπτεμβρίου 2012
Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ)

9η Έκθεση Βιβλίου "Δυτικά της Αθήνας" (Άλσος Αιγάλεω), Σεπτέμβριος 2012
Διοργάνωση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω

 

Επίσης, πήρε την πρωτοβουλία για δύο άλλες σημαντικές εκθέσεις:

Ιανουάριος Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου
http://www.childrensbookfair.gr/
Μάιος Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (24-27 Μαΐου 2012)
http://www.thessalonikibookfair.com/