Επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων στα σχολεία

1. Πρόγραμμα ΕΚΕΒΙ


Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία με τους συγγραφείς, τους εικονογράφους, τα σωματεία τους και τους Έλληνες εκδότες, καλεί τους συγγραφείς και τους εικονογράφους να επισκεφθούν τους μαθητές στα σχολεία, οργανώνει επισκέψεις στα σχολεία ώστε ο διάλογος μεταξύ μαθητών και δημιουργών να γίνει μια δημιουργική διαδικασία για νέους ορίζοντες στη σχέση των παιδιών με το βιβλίο και τη λογοτεχνία.

Από το 2004 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.455 επισκέψεις σε σχολεία και βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 93.000 μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

 

To πρόγραμμα αναμένεται να επαναλειτουργήσει μόλις υπάρξει η δυνατότητα συνέχισής του από τις προβλεπόμενες επιχορηγήσεις. Όλες οι πληροφορίες και το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό θα αναρτηθούν άμεσα στον κόμβο του ΕΚΕΒΙ.

 

2. Πρόγραμμα ΕΚΕΒΙ / Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Για το σχολικό έτος 2012-2013 αιτήσεις για επισκέψεις συγγραφέων και εικονογράφων έχουν δικαίωμα να κάνουν αποκλειστικά τα 961 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους για την Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», ενώ θα καλύψει τρεις πλήρεις σχολικές χρονιές (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).

Δράσεις για τη Φιλαναγνωσία των μαθητών

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Εύη Γεροκώστα
Τηλ: 210-9200332
Fax: 210-9200305
E-mail: egerokosta@ekebi.gr