Πίνακας 981 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά επίπεδο εκπαίδευσης γονιών


Σύνολο Εκπαίδευση γονιών
Και οι δύο κατώτερης Ο ένας μέσης Και οι δύο μέσης Ο ένας ανώτερης Και οι δύο ανώτερης
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,0% 22,6% 22,9% 20,8% 23,2% 16,7%
Με πολιτικές αναφορές 5,7% 6,1% 5,2% 5,9% 4,5% 6,6%
Οικογενειακών σχέσεων 10,9% 12,2% 11,9% 9,3% 8,5% 7,7%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 11,7% 10,3% 13,7% 12,4% 16,1%
Ερωτικό 2,8% 2,7% 3,5% 3,2% 1,9% ,0%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 6,0% 9,0% 8,8% 10,3% 5,7%
Τρόμου 1,5% ,3% ,7% 2,9% 3,2% 4,9%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 2,5% 3,8% 5,5% 4,6% 4,5%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,4% 2,9% ,7% 3,0% 1,4% 2,9%
Κοινωνικό 21,1% 23,0% 24,5% 16,8% 19,3% 14,6%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 3,0% 2,0% 3,5% 2,9% 4,4% 7,2%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,4% 5,4% 3,4% 6,4% 5,0% 10,6%
Νεωτερικής γραφής ,4% ,3% ,6% ,3% ,0% 1,2%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% 1,1% ,0% ,0% 1,5% 1,2%
ΔΓ/ΔΑ ,6% 1,2% ,0% ,6% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 982 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά θέση στην απασχόληση


Σύνολο Θέση στην απασχόληση
Εργοδ. - Αυτ/μενοι Μισθωτοί Δ.Τ. Μισθωτοί Ι.Τ. Μ.Α.Μ.Ο Ανεργοι Συνταξιούχοι Νοικοκυρές Φοιτητές Αλλο/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 20,8% 24,5% 22,7% 12,9% 17,5% 31,6% 19,0% 19,3% 23,3%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 5,5% 11,4% 5,1% 3,1% 3,6% 6,0% 2,3% 4,5% 11,9%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 11,0% 10,1% 10,7% 20,1% 9,8% 10,2% 16,4% 9,0% 15,1%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 15,6% 6,1% 13,4% 12,5% 12,5% 5,1% 19,3% 12,9% ,0%
Ερωτικό 2,8% 1,9% ,5% 2,5% 2,7% 8,0% ,5% 2,9% 4,7% ,0%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 8,4% 7,7% 7,1% ,0% 6,6% 9,5% 4,0% 10,3% 11,3%
Τρόμου 1,5% ,8% ,4% 1,0% ,0% 1,6% ,0% ,5% 5,3% 11,3%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 4,1% 3,7% 3,5% 5,3% 5,2% 1,4% ,5% 6,4% ,0%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 1,9% 3,6% 1,4% 7,2% 2,4% ,0% 3,4% 3,2% ,0%
Κοινωνικό 20,9% 19,8% 22,9% 20,2% 21,9% 19,1% 25,2% 26,9% 15,0% 15,1%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 2,0% 2,3% 3,6% 7,2% 5,0% 3,5% ,0% 3,3% ,0%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 7,6% 5,5% 4,4% 4,1% 5,6% 6,3% 4,2% 4,7% 11,9%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% ,8% ,2% ,0% ,9% ,0% ,0% ,7% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,0% ,5% ,9% 3,1% 2,2% ,7% ,7% ,3% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,5% ,0% 3,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 983 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά συχνότητα εκκλησιασμού


Σύνολο Συχνότητα εκκλησιασμού
Μή εκκλησιαζόμενοι Εκκλησιαζόμενοι
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 22,5% 20,9%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 5,9% 4,8%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 10,0% 14,1%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 12,1% 12,8%
Ερωτικό 2,8% 2,9% 2,5%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,4% 8,2%
Τρόμου 1,5% 1,7% ,9%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 4,1% 2,4%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,2% 2,6%
Κοινωνικό 20,9% 20,1% 23,0%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 3,1% 2,3%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 5,8% 4,0%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,4% ,2%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,6% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% 1,2% ,3%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 984 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά κοινωνικοοικονομική κατηγορία


Σύνολο Social Grade
A B C1 C2 D E
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,0% 22,7% 20,7% 24,4% 21,3% 15,3% 21,5%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 8,8% 5,1% 4,4% 4,4% 5,2% 5,3%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 9,1% 10,1% 10,1% 12,8% 12,3% 13,5%
Αισθηματικών σχέσεων 12,3% 8,7% 11,2% 14,6% 14,4% 11,1% 12,8%
Ερωτικό 2,8% 1,4% 2,9% 3,8% 3,3% 2,4% 2,5%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,7% 7,9% 8,6% 8,0% 2,1% 12,5% 9,2%
Τρόμου 1,5% 2,9% 1,5% 1,0% 1,2% ,0% 1,3%
Επιστημονικής φαντασίας 3,8% 4,3% 3,3% 2,6% 3,8% 5,2% 4,7%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 3,7% 3,9% 1,5% 1,8% ,0% 1,7%
Κοινωνικό 20,8% 20,5% 20,0% 20,9% 22,4% 22,3% 20,2%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 3,9% 3,7% 2,8% 1,4% 6,4% 1,6%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,2% 4,7% 8,1% 3,8% 7,5% 5,9% 3,2%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,3% ,4% ,4% ,5% ,0% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,8% 1,1% ,5% 1,1% ,6% ,0% ,6%
ΔΓ/ΔΑ ,9% ,0% ,0% ,5% 2,4% 1,4% 1,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 985 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών


Σύνολο Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών
-- - + ++ +++
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 20,8% 19,6% 21,0% 22,6% 24,9%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 2,0% 3,6% 5,2% 6,6% 7,9%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 13,5% 12,2% 14,7% 10,0% 7,2%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 14,4% 11,0% 14,2% 12,9% 10,4%
Ερωτικό 2,8% 2,4% 3,9% 2,8% 2,9% 1,9%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,8% 8,9% 5,2% 7,5% 8,7%
Τρόμου 1,5% ,0% ,5% 1,0% 2,5% 2,5%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 1,7% 5,4% ,7% 5,4% 4,2%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 1,9% 2,3% 3,1% 2,2% 2,0%
Κοινωνικό 20,9% 25,4% 21,1% 21,9% 16,7% 21,4%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 1,5% 2,8% 3,0% 4,4% 2,3%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 3,7% 5,6% 5,7% 5,8% 4,9%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% ,3% ,0% ,3% ,8%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,7% ,9% 1,5% ,4% ,3%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% 4,2% 2,0% ,0% ,0% ,7%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 986 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά δείκτη χρήσης μέσων


Σύνολο Χρήση των Μ.Μ.Ε.
++ + - --
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 26,0% 19,6% 20,1% 23,1%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 8,4% 4,2% 2,2% 12,4%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 9,7% 11,5% 13,7% 10,4%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 8,5% 15,3% 12,1% ,0%
Ερωτικό 2,8% 1,9% 3,7% 1,1% 5,5%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,9% 7,0% 8,8% 12,2%
Τρόμου 1,5% 1,1% 1,6% 1,1% 12,2%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 3,4% 3,7% 3,9% 6,9%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 1,8% 2,6% 3,2% ,0%
Κοινωνικό 20,9% 22,8% 19,8% 20,3% 11,8%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 2,6% 3,2% 2,9% ,0%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 4,5% 5,7% 6,5% ,0%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,6% ,2% ,0% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,6% ,8% ,7% 5,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,2% 1,0% 3,4% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 987 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ


Σύνολο Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά
Αριστερά Κ/Α Κέντρο Κ/Δ Δεξιά ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 21,9% 24,0% 21,2% 20,1% 19,2% 23,6%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 18,5% 7,3% 5,8% 3,7% 4,6% 3,2%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 9,1% 9,9% 8,2% 16,4% 10,8% 12,1%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 4,0% 7,4% 12,3% 13,6% 17,2% 15,1%
Ερωτικό 2,8% 2,2% 1,6% 3,6% 2,4% 1,3% 3,0%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 6,1% 8,9% 7,8% 8,4% 12,7% 5,7%
Τρόμου 1,5% ,0% 1,6% 1,9% ,9% 2,7% 1,5%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 2,4% 4,4% 3,9% 3,8% 4,7% 2,9%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,4% 2,2% 2,9% 1,9% 2,0% 2,1%
Κοινωνικό 20,9% 23,7% 21,4% 21,1% 20,2% 19,7% 20,3%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 3,4% 3,2% 3,0% 4,1% 2,0% 1,9%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 5,3% 6,1% 6,6% 3,8% 3,2% 4,6%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% 1,2% ,2% ,0% ,0% ,4%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% 1,0% ,9% 1,3% ,0% ,0% ,5%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,0% ,0% ,2% ,7% ,0% 2,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 988 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά ενδιαφέρον για την πολιτική


Σύνολο Ενδιαφέρον για την πολιτική
Ενδιαφέρονται Δεν ενδιαφέρονται ΔΓ/ΔΑ
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 25,4% 18,9% 23,0%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 8,6% 3,1% ,0%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 8,5% 13,1% 16,8%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 9,2% 15,8% 3,2%
Ερωτικό 2,8% 1,6% 3,8% 3,2%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,7% 7,6% 6,4%
Τρόμου 1,5% 1,5% 1,6% ,0%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 4,3% 3,2% 2,1%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,2% 2,2% 5,9%
Κοινωνικό 20,9% 20,4% 21,6% 17,3%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 2,8% 3,2% ,0%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 5,6% 5,3% 2,1%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,7% ,0% ,0%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% 1,0% ,5% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,5% ,0% 20,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 989 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά αστικότητα


Σύνολο Αστικότητα
Αστικά Ημιαστικά Αγροτικά
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 23,2% 20,7% 16,6%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 6,0% 1,9% 6,6%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 9,8% 17,2% 13,5%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 11,5% 14,1% 14,8%
Ερωτικό 2,8% 2,6% 3,8% 2,7%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,9% 8,1% 5,7%
Τρόμου 1,5% 1,6% 1,1% 1,3%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 3,7% 3,2% 4,0%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,3% 2,2% 2,2%
Κοινωνικό 20,9% 21,1% 21,7% 18,3%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 3,3% 1,1% 2,1%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 5,8% 3,3% 4,1%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,4% ,0% ,4%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,5% 1,1% 2,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,3% ,4% 5,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 990 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
Αν.Μακεδονία-Θράκη Κεντρ.Μακεδονία Δυτ.Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Νησιά Ιονίου Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 3,6% 18,2% 17,6% 15,0% 23,9% 12,7% 13,9% 25,7% 22,8% 36,4% ,0% 18,0% 24,1%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 3,6% 3,4% 2,0% 10,0% 4,5% 7,3% 2,8% 6,7% 7,0% ,0% ,0% 6,6% 7,4%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 32,7% 11,0% 17,6% 13,3% 16,4% 20,0% 12,5% 7,3% 14,0% 9,1% ,0% 16,4% 14,8%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 18,2% 15,8% 13,7% 11,7% 22,4% 9,1% 18,1% 8,4% 7,9% 27,3% 25,0% 11,5% 22,2%
Ερωτικό 2,8% 1,8% 5,5% 3,9% 5,0% 4,5% 3,6% 1,4% 2,2% ,9% ,0% ,0% 3,3% ,0%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% ,0% 7,2% 9,8% 11,7% 4,5% 5,5% 11,1% 8,4% 7,9% ,0% 25,0% 8,2% 5,6%
Τρόμου 1,5% ,0% 1,4% 7,8% 3,3% ,0% 1,8% 4,2% 1,2% 1,8% ,0% ,0% ,0% 1,9%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 3,6% 4,1% ,0% 6,7% 4,5% 7,3% 4,2% 4,0% ,9% ,0% ,0% ,0% 7,4%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 3,6% 2,7% 2,0% 3,3% ,0% 3,6% 1,4% 2,3% 1,8% ,0% ,0% 4,9% ,0%
Κοινωνικό 20,9% 27,3% 21,3% 17,6% 10,0% 10,4% 23,6% 25,0% 22,7% 20,2% 9,1% 50,0% 21,3% 13,0%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% ,0% 1,4% ,0% 1,7% 3,0% ,0% 2,8% 4,7% 2,6% ,0% ,0% 1,6% ,0%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 1,8% 6,5% 7,8% 5,0% 6,0% 3,6% 2,8% 5,3% 10,5% ,0% ,0% 4,9% 1,9%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,0% ,3% ,0% 1,7% ,0% 1,8% ,0% ,2% ,9% ,0% ,0% ,0% 1,9%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,0% 1,0% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0% ,6% ,9% ,0% ,0% 3,3% ,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% 3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,0% 18,2% ,0% ,0% ,0%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Πίνακας 991 : Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν κατά γεωγραφικές περιφέρειες


Σύνολο Περιφέρειες
ΠΣΠ ΠΣΘ Λοιπή Ελλάδα
Κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται τα μυθιστορήματα που διαβάζουν Ιστορικό μυθιστόρημα/εποχής 22,1% 25,8% 19,1% 19,4%
Με πολιτικές αναφορές 5,6% 6,7% 4,6% 4,8%
Οικογενειακών σχέσεων 11,1% 7,4% 12,5% 14,0%
Αισθηματικών σχέσεων 12,2% 8,1% 15,1% 15,2%
Ερωτικό 2,8% 2,1% 3,3% 3,2%
Αστυνομικό/κατασκοπευτικό 7,6% 7,6% 7,2% 7,7%
Τρόμου 1,5% 1,2% ,7% 1,9%
Επιστημονικής φαντασίας 3,7% 3,8% 2,0% 3,8%
Παιδικό(που μπορεί να διαβαστεί και από μεγάλους) 2,3% 2,2% 2,0% 2,4%
Κοινωνικό 20,9% 23,7% 23,7% 18,0%
Εξωτισμού και περιπλάνησης 2,9% 4,7% ,0% 1,9%
Υπαρξιακό-φιλοσοφικό 5,3% 5,5% 9,9% 4,4%
Νεωτερικής γραφής ,3% ,2% ,0% ,5%
Ειδικής κουλτούρας(gay λογοτεχνία,ναρκωτικά) ,7% ,5% ,0% 1,0%
ΔΓ/ΔΑ 1,0% ,3% ,0% 1,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%