Κεντρική

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 (ΕΚΕΒΙ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Προώθηση της Ανάγνωσης  σε Λογοτεχνία και Ιστορία

ΦΑΚΕΛΟΣ : Στρατηγός Μακρυγιάννης

«Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή»

Λόγος ανάμεσα στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία.

Ένα σας περικαλώ, όλους τους αξιότιμους αναγνώστες. Δεν έχετε το δικαίωμα να φέρετε καμίαν κρίση ούτε κατά, αν δεν το διαβάσετε όλο - και τότε είστε νοικοκυραίοι να κάμετε ότι κρίση θέλετε ή υπέρ είτε κατά. Όταν το διαβάσετε όλο, αρχή και τέλος, τότε να κάμετε την κρίση για όσους φέραν δυστυχήματα εις την πατρίδα και εμφύλιους πολέμους δια τα ατομικά τους νιτερέσια και την ΄διοτέλειά τους και από αυτούς έπαθε και παθαίνει ως σήμερον η δυστυχισμένη πατρίδα και οι τίμιοι αγωνισταί. Θα σημειώσω γυμνή την αλήθεια και χωρίς πάθος. Αλλά η αλήθεια είναι πικρή και όσοι κάμαμεν τον κακόν μας κακοφαίνεται, ότι και το κακό το θέλομε και το νιτερέσιον να το κάνωμε και καλούς πατριώτες θέλομε να μας λένε. Και αυτό δεν γίνεται, ούτε θα το κρύψω εγώ και να μείνη κρυμμένο, ότι η πατρίς ζημιώθη, διατιμήθη και όλο σ΄ αυτό κατανταίνει, ότι μας ηύρε όλους θερία. Και τα αίτια του κακού θα τα ειπούνε κι΄ ιστορίες και φημερίδες καθημερινώς τα λένε. Και δεν σημαίνουν τα δικά μου. Και πρέπει να τα γράφουνε προκομμένοι κι΄ όχι απλοί αγράμματοι. Και να τα γλέπουν οι νεώτεροι. Και οι μεταγενέστεροι νάχουν περισσότερη αρετή και πατριωτισμόν.

Ηχητικό ντοκουμέντο: Ο Μάνος Κατράκης διαβάζει τον πρόλογο από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη.(17KB)