(Έκτωρ Κακναβάτος. Ποιήματα 1943-1974.-Αθήνα: Άγρα, 1990, [Α΄τόμος] σ. 71)

 

(Έκτωρ Κακναβάτος. Ποιήματα 1943-1974.-Αθήνα: Άγρα, 1990, [Α΄τόμος] σ. 166)

 

 

(Έκτωρ Κακναβάτος. Ποιήματα 1943-1974.-Αθήνα: Άγρα, 1990, [Α΄τόμος] σ. 182)

(Έκτωρ Κακναβάτος. Ποιήματα 1943-1974.-Αθήνα: Άγρα, 1990, [Β΄τόμος] σ. 88)

 

Επιστροφή στο σενάριο