ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Βιβλιοθήκη, η (ουσιαστικό)=ειδικά διαμορφωμένο όχημα, που περιφέρεται, συνήθως στις συνοικίες και στα χωριά.

-ο δήμος Λάρισας έχει δύο κινητές βιβλιοθήκες

 

 

ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Βιβλιοθήκη, η (ουσιαστικό)=αίθουσα που διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων για χρήση από το κοινό.

-Εθνική Βιβλιοθήκη

 

 

ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Βιβλιοθήκη, η (ουσιαστικό)=έπιπλο όπου τοποθετούνται τα βιβλία.

-Αγόρασε μια φτηνή βιβλιοθήκη

 

 

ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Βιβλιοθήκη, η (ουσιαστικό)=(μτφ) για πολυμαθή άνθρωπο.

-ο φίλος του, ο Γιώργος, είναι κινητή βιβλιοθήκη

 

 

 Επιστροφή στο σενάριο