ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Βιβλίο το [vivlio]:

1. φύλλα χαρτιού τυπωμένα και ενωμένα στη μια πλευρά τους, έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σώμα που εκδίδεται και κυκλοφορεί σε αντίτυπα για να διαβαστεί από το κοινό.

Η Αγία Γραφή είναι το πιο πολυδιαβασμένο ~ στον κόσμο.

2. φύλλα χαρτιού, σε σχήμα μεγάλου τετραδίου, όπου γράφονται ή σημειώνονται ποικίλα θέματα ή στοιχεία.

Στην πρεσβεία άνοιξε ~ συγχαρητηρίων

3. τμήμα εκτεταμένου γραπτού έργου

Το ιστορικό έργο του Ηροδότου χωρίστηκε σε εννέα βιβλία.

(Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής.-Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 271)

 ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Ιδίωμα το [idioma]:

1α. (γλωσς.) τοπική παραλλαγή μιας γλώσσας, με μικρές αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα στο χώρο της φωνολογίας, της μορφολογίας ή του λεξιλογίου

Το γλωσσικό~της Κύμης

Β. (σπαν.) ιδιαίτεροι φραστικοί και λεκτικοί τρόποι συγγραφέα

2. (προφ.) ιδιαίτερη συνήθεια, λίγο ή πολύ παράδοξη και συνήθ. ενοχλητική· ιδιοτροπία

Έχει το ~να διακόπτει τους συνομιλητές του

 

(Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής.-Θεσσαλονίκη, 1999, σ. 607)

 

Επιστροφή στο σενάριο