ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γενικά λεξικά

Πρωίας. Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσας.-Αθήνα, 1933

Δ. Δημητράκου. Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης.-Αθήνα, 1936-1950

Ι. Σταματάκου. Λεξικόν της νέας ελληνικής.-Αθήνα, 1952-1955

Δ. Γεωργοπαπαδάκου. Το μεγάλο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας.-θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης-Παιδεία, 1978

Παγουλάτος. Υπερλεξικό της νεοελληνικής γλώσσας.-Αθήνα: Παγουλάτος, 1985

Τεγόπουλος-Φυτράκης. Ελληνικό λεξικό.-Αθήνα, 1989

Εμμ. Κριαρά. Νέο ελληνικό λεξικό: λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής γλώσσας.-Αθήνα, 1995

Γ. Μπαμπινιώτη Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας.-Αθήνα: Κέντρο λεξικολογίας, 1998

Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής.-Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ., 1998

Ειδικά λεξικά

Ν. Ανδριώτη. Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής.-Θεσσαλονίκη, 1951

Θ. Βοσταντζόγλου. Αντιλεξικόν ή Ονομαστικόν της νεοελληνικής γλώσσας.-Αθήνα, 1962

Γ. Κουρμούλη. Αντίστροφον λεξικόν της νέας ελληνικής.-Αθήνα, 1967

Ν. Ανδριώτη. Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής.-Θεσσαλονίκη, 1951

Επιστροφή στο σενάριο