ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολικές βιβλιοθήκες, από το 2006 προβλέπεται η συνεχής κατάρτιση  των βιβλιοθηκονόμων και των εκπαιδευτικών με κεντρικά και περιφερειακά σεμινάρια, ενημέρωση για τα οποία θα υπάρχει τόσο από τα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και έσω της ιστοσελίδας του Ε.ΚΕ.ΒΙ.

Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν παρουσίαση των φακέλων, θεωρητικές προσεγγίσεις και αντίστοιχα εργαστήρια.