Ιστορικά Γεγονότα

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1797 Ρήγας. Επαναστατικά φυλλάδια. Χάρτα

1801 Κοραής , Σάλπισμα Πολεμιστήριον

1806 Ελληνική Νομαρχία

1814 Βηλαράς , Ρωμέικη γλώσσα

1823 Σολωμός , Ύμνος εις την ελευθερίαν

1824 Κάλβος , Η λύρα

1826 Κάλβος , Λυρικά

         Σολωμός , Η Γυναίκα της Ζάκυθος

1837 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο και η Αρχαιολογική Εταιρεία

1841 Ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα

1843 Ιδρύεται το Αστεροσκοπείο

1845 Ιδρύεται η Βιβλιοθήκη της Βουλής

1859 Θεμελιώνεται η Ακαδημία Αθηνών

           Εισάγεται ο τηλέγραφος στην Ελλάδα

1860 Κ. Παπαρηγόπουλος , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους

1862 Ιδρύεται το Πολυτεχνείο