Πιο Πάνω Αβορίτι Βιογραφίες Εικόνες Σύνταγμα Πρώτη Έκδοση Γλώσσα

Σύνταγμα

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

……..Τους λέγω αυτηνών «Ετούτο το Σύνταγμα οπού αποχτήσαμεν δεν είναι ανθρώπινο έργον, είναι του Θεού, οπού αποφάσισε να λευτερώση αυτό το δυστυχισμένον έθνος από τις αδικίες των εγωιστών. Εγώ έχω να σας ειπώ ότι πρέπει να κάμωμεν την Συνέλεψή μας ελεύτερη - εκείνο οπού είναι συνφέρον εις την πατρίδα μας. Και ξένες γνώμες πλέον δεν θ΄ ακούσωμεν, ότι δεν θα ξαναπέσωμεν εις τον χαμόν. Κι αν φαντάζεστε οπούστε δυνατοί εσείς οι μεγάλοι πολιτικοί κι΄ εμείς αδύνατοι, θα κάμωμεν το χρέος μας κι εμείς οι αδύνατοι κι αν χαθούμε, ας χαθούμεν.