Απομνημονεύματα Αυτοβιογραφία Βιογραφία Ημερολόγιο Γλωσσάρι
Γραμματολογικά

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

Γραμματολογικά σχόλια 

Παραθέτουμε σύντομους ορισμούς για τα γραμματολογικά είδη: αυτοβιογραφία, απομνημόνευμα, βιογραφία, ημερολόγιο. Ας σημειωθεί ότι τα είδη αυτά υφαίνονται με ένα κοινό νήμα αποτελούμενο από το στοιχείο της μνήμης, τον εντοπισμό στο χώρο και το χρόνο και την αντίληψη των ιστορικών γεγονότων που περνάει μέσα από την ιστορία ζωής και το προσωπικό βίωμα.

Ειδικότερα στην περίπτωση του Μακρυγιάννη ο προφορικός λόγος και η ιδιότυπη προσωπική χρήση της γλώσσας καθιστούν το κείμενο αξιομνημόνευτο