Βιβλιογραφία

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

Η Βιβλιογραφία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο περιλαμβάνονται διάφορες εκδόσεις των έργων του Στρατηγού Μακρυγιάννη και στο δεύτερο περιλαμβάνονται έργα (κριτική, σχολιογραφία κ.α. ) για το Μακρυγιάννη.

Α' Μέρος

 • Στρατηγού Μακρυγιάννη «Απομνημονεύματα», Κείμενο - Εισαγωγή - Σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1998.

 • Στρατηγού Μακρυγιάννη «Απομνημονεύματα», Κείμενο - Εισαγωγή - Σημειώσεις Γιάννη Βλαχογιάννη, Εκδόσεις Μπάϋρον, Αθήνα χχ.

 • Στρατηγού Μακρυγιάννη, «Οράματα και θάματα», Το χειρόγραφο του Μακρυγιάννη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 2η Έκδοση, Αθήνα 1985.

 • Στρατηγού Μακρυγιάννη, «Οράματα και θάματα», Μεταγραφή Άγγελου Ν. Παπακώστα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, 4η Έκδοση, Αθήνα 1999.

 

Β' Μέρος

 • Αλεξανδρόπουλος Μ., Σεφέρης Μακρυγιάννης, μια συνάντηση, Εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1984.

 • Ασδραχάς Σ., Οι Έλληνες Ζωγράφοι, Από το 19ο στον 20ο αιώνα, τόμος Α΄, Εκδόσεις Μέλισσα., Αθήνα χχ.

 • Βασιλείου Σ., «Σκέψις Μακρυγιάννη - Χείρ Π. Ζωγράφου», Ελεύθερα Γράμματα, 22 Μαρτίου 1946, σ. 88.

 • Δάλλας Γ., «Μακρυγιάννης, ένας προκλασσικός», Καινούργια Εποχή, 2/2, 1957.

 • Θεοτοκάς Γ., «Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη», Ευθύνη, 1, 1961, σ. 42-3.

 • Κακριδής Ι. Θ., «Η προσευχή του Αλεξάνδρου στον Μακρυγιάννη», Ελληνικά, τόμος. 14, 1956, σ. 445 (αναδημοσιεύεται στο : Μελέτες και άρθρα, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 270).

 • Κακριδής Ι. Θ., Στρατηγός Μακρυγιάννης. Μια ελληνική καρδιά, 2η έκδ., Αθήνα 1972.

 • Καραντώντης Α., Φυσιογνωμίες,. Σειρά πρώτη, Αθήνα 1959.

 • Κασομούλης Ν., Ενθυμήματα Στρατιωτικά, Εισαγωγή Σημειώσεις Γ. Βλαχογιάννη., Εκδόσεις Δημιουργία, Αθήνα 1998.

 • Κολοκοτρώνη Γενναίου Θ., Απομνημονεύματα, Επιμέλεια Έκδοσης Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, Εκδόσεις Κοσμαδάκης, Αθήνα χχ.

 • Λορεντζάτος Ζ., «Το χαμένο κέντρο», Για τον Σεφέρη, Αθήνα 1961, σ. 155-7 .

 • Μαστροδημήτρης, Π. Δ., «Μακρυγιάννης και Λουκιανός περί ιστορίας», Νέα Εστία, 81, 1967, σ. 376-7.

 • Οικονόμου Μ., Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός των Ελλήνων Αγών, τόμος 2ος , Επιμέλεια Έκδοσης Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, Εκδόσεις Κοσμαδάκης, Αθήνα χχ.

 • Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., «Ο Μακρυγιάννης. Ο λαός γράφει την ιστορία του», Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1962.

 • Παναγόπουλος Σ.Π. κ.ά., Κείμενα για τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1984.

 • Περάνθης Μ., Απόψεις, Αθήνα 1961.

 • Σεφέρης Γ., «Μακρυγιάννης», Νέοι Ορίζοντες, 2/17, 1958.

 • Σεφέρης Γ., «Τα κείμενα του Μακρυγιάννη», Το Βήμα, 10 Ιουλίου 1971.

 • Σεφέρης Γ., Δοκιμές, τόμος 1ος , Εκδόσεις Ίκαρος, 4η Έκδοση, Αθήνα 1981.

 • Σταμέλος Δ., Μακρυγιάννης, Αθήνα 1964.

 • Χρυσανθόπουλου Φ. ή Φωτάκου, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως Εκδοθέντα υπό Σταύρου Ανδρόπουλου, τόμος 2ος, Εκδόσεις Χαρ. Μπούρας, Αθήνα χχ.