Πιο Πάνω Αβορίτι Βιογραφίες Εικόνες Σύνταγμα Πρώτη Έκδοση Γλώσσα

Αβορίτι

Κεντρική
Προλογικό
Ομάδα Εργασίας
Χρονολόγιο
Βιογραφία
Ιστορικά Γεγονότα
Ο λόγος του Μ
Κριτική
Γραμματολογικά
Βιβλιογραφία
Στο σχολείο
Εικαστικά
Δραστηριότητες
'Αλλες Συνδέσεις
Περιεχόμενα

Η ΠΑΤΡΙΣ της γεννήσεως μου είναι το Λιδορίκι, χωριό του Λιδορικιού ονομαζόμενον Αβορίτη, τρείς ώρες είναι από το Λιδορίκι μακριά το άλλο το χωριό, πέντε καλύβια. Οι γοναίγοι μου πολύ φτωχοί και η φτώχια αυτήνη ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αρβανίτων του Αλήπασα. Πολυφαμελίτες οι γοναίγοι μου και φτωχοί και όταν ήμουνε ακόμα εις την κοιλιά της μητρός μου, μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον λόγκον. Φορτώνοντας τα ξύλα στο νώμο της, φορτωμένη εις τον δρόμον, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα, μόνη της η καημένη και αποσταμένη εκιντύνεψε και αυτήνη τότε και εγώ. Ξωλεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη, φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνου εις τα ξύλα και από πάνου εμένα και πήγε εις το χωριόν.

Χάρτης της Φωκίδας  για περισσότερες πληροφορίες

Φωτογραφία του χωριού του Μακρυγιάννη