(Γιώργος Χειμωνάς. Πεισίστρατος.-Αθήνα: Ύψιλον, 1980, 13-16)

 

Δημήτρης Χατζής. Το διπλό βιβλίο

(Δημήτρης Χατζής. Το διπλό βιβλίο.-Αθήνα: Καστανιώτης, 1977, σ. 46-48)

Επιστροφή στο σενάριο