(Ανδρέας Λασκαράτος. Ιδού ο άνθρωπος.-Αθήνα: Ερμής, 1975, σ. 78)

 

(Ανδρέας Λασκαράτος. Ιδού ο άνθρωπος.-Αθήνα: Ερμής, 1975, σ. 170)

 

(Ανδρέας Λασκαράτος. Ιδού ο άνθρωπος.-Αθήνα: Ερμής, 1975, σ. 171)

Επιστροφή στο σενάριο