(Ραιημόν Κενώ. Ασκήσεις ύφους.-Αθήνα: Ύψιλον, 1984, σ. 45)

(Ραιημόν Κενώ. Ασκήσεις ύφους.-Αθήνα: Ύψιλον, 1984, σ. 46)

(Ραιημόν Κενώ. Ασκήσεις ύφους.-Αθήνα: Ύψιλον, 1984, σ. 53)

Επιστροφή στο σενάριο