Σχετικές διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

 http://dhme.dhm.de/ausstellungen/artpow/index.html

 http://www.cccb.org/ingles/expos/art_i_po.htm

 http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/kunst/entartet

 http://www.kassiber.de/entartete-kunst/

 http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/lbiggpub.htm