Βιβλιογραφία

  • Χαραλαμπίδης Αλκης, Η τέχνη στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, στο: Η τέχνη του 20ου αιώνα, τ. ΙΙ. Ζωγραφική, Πλαστική, Αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 119 - 145.

  • Θεοδόσης Γεράσιμος, Η ελευθερία της τέχνης, Αθήνα 2000

  • Adam Peter, The visualization of National Socialist Ideology, στο:Αrt of the third Reich, Νέα Υόρκη 1988, σ. 129 - 173.

  • Leiss Ludwig, Kunst im Konflikt. Kunst und Κunstler im Widerstreit mit der Obrigkeit, 1971.

  • Stephanie Βaron (επιμ.) Entartete Kunst. Das Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschaland, Κατάλογος έκθεσης, Los Angeles Country Museum of Art & Deutsches Historisches Mueseum, 1991/92.

  • Balfour Michael, Propaganda in War 1939 - 1945. Organisation, Policies and Publics in Britain and Germany, Λονδίνο 1979

  • Bramsted Ernest Κ., Goebbels and the National Socialist Propaganda 1925 - 1945, Michigan 1965

  • Kunst und Macht: Europa unter den Diktatoren (1930 - 1945), κατάλογος. έκθεσης 1995/96, (επίσης και σε αγγλική έκδοση)

  • Backes Κ., Hitler und die bldenden Κunste. Kulturverstandnis und Kultur-politik im Dritten Reich, Κολωνία 1988

  • Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei und Malerei in Oesterreich, Deutschland, Italien und Sowjetunion.(κατάλογος έκθεσης), Kuenstlerhaus Wien 1994, Baden 1994


Κορυφή σελίδας