ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

 

 

 

 
 
Ø      ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ
 «Ταξιδεύοντας με το Γιώργο Σεφέρη» είναι ο τίτλος του φακέλου και αποτελείται από το ταξίδι του βίου του και το ταξίδι των στίχων του. Στο ταξίδι του βίου του δίδονται πληροφορίες για τη ζωή του ποιητή μέσα από κείμενα που συνοδεύουν τις φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής του. Το ταξίδι των στίχων του από την άλλη αποτελείται από δυο μέρη: το ταξίδι στο μύθο και την ιστορία και εκείνο στην αυτογνωσία με σχόλια και αυτοσχόλια.

 

Ø      Ο «ΞΕΝΟΣ»  ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η επεξεργασία του φακέλου βασίζεται στην πολύπλευρη θεώρηση του θέματος και επιχειρεί μια προσέγγιση βασισμένη α) στην κοινωνιολογική χροιά του φαινομένου, β) στη σημειολογία, γ) στην πρόσληψη και τις εφαρμογές, δ) στη λογοτεχνία. Ο εντοπισμός του «ξένου» στο χώρο και στο χρόνο, στην κοινωνία, στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη γλώσσα και μέσα μας αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στο ζήτημα του «ξένου» και την εξοικείωση τους με την έννοια Για την ανάπτυξη του φακέλου γίνεται χρήση κειμένων και φωτογραφιών, συμπλήρωση οικογενειακού δένδρου, προτεινόμενη βιβλιογραφία, παιχνίδια, δραστηριότητες.

 

Ø      ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων με επιλεγμένα έγκυρα εκλαϊκευτικά άρθρα εφημερίδων σχετικά με την επιστήμη της βιολογίας. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην αναζήτηση, σύγκριση και μετασχηματισμό των προεπιλεγμένων άρθρων με τη χρήση των ανάλογων λέξεων-κλειδιών. Ο φάκελος αποτελείται από 50 άρθρα, δραστηριότητες για τους μαθητές, οδηγίες προς τον καθηγητή, βασικές αρχές μετασχηματισμού των κειμένων, γλωσσάριο με σχετική ορολογία, βιβλιογραφικές παραπομπές για σύνδεση με το περιεχόμενο της σχολικής βιβλιοθήκης. 

 

Ø      ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΦΟΥΣ

Ο φάκελος αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τα λεξικά και στη γνωριμία με τα είδη τους. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και προσπαθούν μέσα από το κείμενο να αναζητήσουν και να εξηγήσουν τις άγνωστες λέξεις. Χρησιμοποιούν λεξικά, τα κατατάσσουν σε κατηγορίες, συντάσσουν ένα δικό τους, και αναπτύσσουν λήμματα. Οι δραστηριότητες εμπλουτίζονται με παζλ, παιχνίδια και ασκήσεις.

 

Ø      Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 

Η προσωπικότητα, η ζωή, ο αγώνας, τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη καθώς και η απήχηση του λόγου του στη νεότερη λογοτεχνική κριτική αποτελούν το περιεχόμενο του φακέλου. Για τον εμπλουτισμό του φακέλου γίνεται χρήση αποσπασμάτων από τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, άλλα κείμενα της εποχής καθώς και κριτικά κείμενα. Εμπεριέχονται επίσης μουσικά αποσπάσματα από τα «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» του Η. Ανδριόπουλου και ζωγραφικές αναπαραστάσεις του Παναγιώτη Ζωγράφου. Περιέχει, τέλος, χρονολόγιο των ιστορικών γεγονότων.

 

Ø      ΦΑΣΙΣΜΟΣ & ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Μεσοπόλεμος είναι η ιστορική περίοδος στην οποία εξετάζεται το φαινόμενο του φασισμού-ναζισμού στην Ευρώπη. Το περιεχόμενο του φακέλου κινείται σε δυο άξονες: α) το ιστορικό πλαίσιο, το φασιστικό και το ναζιστικό καθεστώς και η ερμηνεία τους και β) τέχνη και φασισμός-ναζισμός. Σε σχέση με την ηλεκτρονική μορφή του φακέλου προβλέπεται συνδυασμός κειμένου και εικόνας, πηγές ομόχρονες και ετερόχρονες, ασκήσεις-δραστηριότητες καθώς και ηλεκτρονικές αναβιώσεις μέρους από εκθέσεις σχετικές με το θέμα.